Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak,

Sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak,

Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir. 

Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine,

Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmaktır.